Tors väg 2-12, byte av takfönster

Det är dags att byta ut takfönstren i lägenheterna på översta planen i området.

Som entreprenör för detta projekt har vi anlitat .Lidberg Bygg AB.

De kommer att påbörja arbetet vecka 47 som inleds den 16 november 2020 och de räknar med att avsluta arbetet vecka 48 (senast den 27 november). Arbetet pågår vardagar mellan klockan 06.45-16.00

De informerar på plats när det är dags för just er lägenhet. Tänk på att en viss vibration kan förekomma så upphängda tavlor, speglar, tallrikar med mera bör tas ner.