Valhallavägen 1-39, uteplats

Vi har för avsikt att under denna vecka påbörja en ombyggnad av lekplatsen till en gemensam uteplats för boende i området. Denna kommer att få en pergola med rabatter, grillplats nya sittplatser med mera.

Arbetet inleds under vecka 50. Som entreprenör har vi anlitat PEAB Mark. Utrymmet på gården kan komma att påverkas det kan dessutom bli en del oväsen dagtid. Vi ber om överseende med detta.

Vi reserveras oss för att vädret kan senarelägga arbetet.