Storegårdsvägen 9-13, asfalteringsarbete

Vi har för avsikt att asfaltera parkeringen i området.

Arbetet utförs av PEAB Asfalt och medför att parkeringsplatsen måste vara tömd under tiden 10-11 maj 2021.

Tänk på att inga bilar heller kan köra in och ut ur garagen under dessa dagar.

Observera att arbetet är väderberoende.