Storegårdsvägen 13:
Nytt tvättstugebokningssystem

Bokning av tvättstugan- nytt system från 1 oktober

Nu är ett nytt bokningssystem till tvättstugan klart att tas i bruk. Vi kommer att plocka ned den gamla bokningstavlan och man bokar istället tvättstugetider via den digitala bokningstavlan som monterats vid entrén till tvättstugan.

Mer information om hur man går tillväga kommer i din brevlåda i dagarna.