Skolvägen 1-79, tätning av fönster

TÄTNING, SMÖRJNING OCH JUSTERING AV FÖNSTER

Som ett led i vårt miljö- och energiarbete och för en bättre inomhusmiljö planerar vi att under hösten utföra tätning och vid behov smörjning och justering av alla lägenheters fönster i området.

Vi har anlitat Svensk Bygg & Industriservice AB som entreprenör för projektet.

De kommer att påbörja arbetet den 11 oktober 2021 efter klockan 07.30, start sker på Skolvägen 1. Vi räknar med att det tar cirka tio arbetsdagar att gå igenom hela fastigheten.