Takbyte på Lärovägen 2-30

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. På din adress byter vi ut taket under våren.

Arbetet har påbörjats
Takbytet medför att det kommer att stå byggnadsställningar utanför era fönster under en period. Vi har anlitat Lidbergs Bygg som entreprenör för arbetet. Hela området ska vara klart för besiktning efter semesterperioden i sommar. Vi reserverar oss dock för att vädret kan påverka tidplanen.