Inventering badrum, Storegårdsvägen 13

UNDERHÅLLSINVENTERING BADRUM

Vi kommer att besikta ert badrum och i förekommande fall ert wc inför kommande renovering under hösten-vintern 2022-2023.

Besiktningen kommer att utföras av egen personal tisdagen den 24 maj 2022 och vi påbörjar arbetet kl 08.00.