Hyr en parkeringsplats, Tors väg 1-11, 2-12 och Storegårdsvägen 27-31

HYR EN P-PLATS!

Vi vill gärna att parkeringsplatserna i våra områden finns till för våra hyresgäster. Vi har därför beslutat att avgiftsbelägga dessa och du som är boende i kvarteret får nu möjlighet att hyra din egen parkeringsplats. För besökare har vi iordningställt SMS-platser.

Kostnaden per månad är 210 kronor och avgiften läggs på din hyresfaktura.

Meddela vår uthyrning om du är intresserad senast den 15 juni 2022, antingen via mejl, uthyrning@abvb.se eller via telefon 0521-260 260. Vid mejl uppger du namn och vilken adress du bor på. Platserna kommer att vara hyrbara från den 1 september 2022. Fram till den 31 augusti 2022 får platserna användas som förut.