Skolvägen 1-79, information om ändrad posthantering

PostNord har ställt krav på AB Vänersborgsbostäder att ändra postlådornas placering på Skolvägen. Vi har därför beslutat att montera låsbara postboxar i anslutning till garagen. Förändringen kommer att ske under hösten.

Närmare information om nycklar och startdatum kommer inom kort.

Med vänliga hälsningar

AB Vänersborgsbostäder