Björkholmsgatan

Konstverket Karusell

Den välkände konstnären Roland Persson vann konstupphandlingen för Elisabeths Port med sitt verk ”Karusell”. Det blir ett konstverk som bjuder in till interaktion och lek samtidigt som det är en hyllning till Elisabeth Anrep-Nordin.

- Verket ”Karusell” blir ett lekfullt konstverk både konstnärligt och innehållsmässigt, förklarar Roland Persson, konstnär. Jag har utgått från en historisk bild från skolan som låg här, det är en sorts karusell, en snurrande platta med bänkar som barnen använde på gården.

Konstverket, som blir tre meter i diameter och gjutet i brons, är en stillastående karusell. På karusellen berättar tillförda objekt om Elisabeth Anrep-Nordin som pedagog, skolan som grundades här, funktionsvariationer i hörsel och syn och om barns lek i största allmänhet. Besökarens bild av Elisabeth växer fram allt eftersom detaljer upptäcks. Kanske sitter man på bänken, läser någon rad, ser ett föremål som är sammankopplat med Elisabeth och får förståelse för hennes pedagogik och livsverk.

- Vi vill skapa en stolthet hos de boende, det ska vara en tilldragande plats att bo på. Samtidigt är området en plats där även andra kommer att passera på väg till och från Vänerparken. Vi ser framför oss att det blir en plats att mötas på, att någon slår sig ner på bänken en stund och att barnen från Vänerskolan vill komma hit för att upptäcka konstverket, säger Åsa E Johansson, en av deltagarna i konstgruppen på Vänersborgsbostäder.

Vänersborgsbostäder har blivit alltmer medvetna om konstens viktiga roll i våra livsmiljöer och vill tillföra något alldeles extra till Elisabeths Port. Detta är första gången som vi arbetar tillsammans med en konstnär genom upphandling på detta sätt.

- Det som fick oss att välja konstverket ”Karusell” av Roland Persson var att besökaren inbjuds till interaktivitet, då det till och med går att sitta i det. Konstverket ”varar länge”, besökaren kan alltså komma tillbaka många gånger och hela tiden upptäcka något nytt. Det sprider berättelsen om Elisabeth Anrep-Nordin och kan upplevas med många olika sinnen, bland annat kommer en bok med läsbar punktskrift att finnas avgjuten. Roland kommer att jobba med sitt konstverk jämsides med att huset byggs och tar form. När de första hyresgästerna flyttar in sommaren 2023 ska även konstverket vara klart, berättar Åsa E Johansson.

Den här konstupphandlingen skiljer sig mycket åt från andra typer av upphandlingar och Vänersborgsbostäder har därför tagit hjälp av konstkonsulten Åsa-Viktoria Wihlborg på ArtPlatform. Tre mycket etablerade konstnärer med många offentliga verk bakom sig tillfrågades och de inkom med skisser.

Roland Persson, är en svensk skulptör född 1963. Han bor och verkar på Värmdö, Stockholm. Roland utbildade sig på Konsthögskolan i Umeå 1987–93 och på Kungliga konsthögskolan 1999. Bakom sig har han en rad utställningar i Sverige och internationellt. Den senaste var på Galleri Andersson/Sandström i Stockholm november-december 2021. Han har uppfört ett stort antal offentliga skulpturer där hans signum är avgjutning av igenkännbara objekt. De framstår för betraktaren, till att börja med, som tryggt verklighetstrogna, men vid en närmare betraktelse så tar man steget i en surrealistisk och drömlik värld, där det igenkännbara framstår som främmande och nära.

Vänersborgsbostäders konstgrupp består av följande personer:
Åsa E Johansson, kommunikatör
Staffan Hummerhielm, ekonomichef
Urban Jonsson, förvaltningschef

I konstjuryn ingick förutom ovanstående följande:
Gunnar Johansson, VD, Vänersborgsbostäder
Kajsa Frostensson, tidigare verksamhetsledare Vänersborgs konsthall
Åsa-Viktoria Wihlborg, konstkonsult, ArtPlatform

Bilder
Historisk bild på karusell: Vänersborgs museum

Bild på Roland Perssons Karusell