Holmängs Hage - utsikt mot stan
Holmängs Hage - utsikt mot Vänern

Detta bygger vi

Detta bygger vi i kvarteret Hässjan 2

  • två punkthus med sammanlagt 64 lägenheter
  • två lamellhus med sammanlagt 40 lägenheter
  • ett tvåvåningshus med 4 lägenheter
  • en radhuslänga med 10 radhuslägenheter

Hustyper

Punkthus: Ett fristående flerbostadshus med flera våningar över mark.
Lamellhus: Ett friliggande flerbostadshus i form av en rak länga.
Radhus: Ett enskilt hus i en rad av hus som är sammanlänkande i ytterväggarna.
Källa: ne.se

Lägenhetsfördelning

 

Rok

Kvm

Antal

2

51

2

2

61,5

2

2

69,5

32

3

86,5

16

3

88

20

3

90,5

10

4

105,5

4

4

105

8

4

109,5

14

4

110,5

10

 

Planritningar och information