Tillgänglighetsdeklaration

Det ska funka för alla

Klart att alla ska med! Tillgänglighetsanpassning handlar om att ge människor med funktionshinder tillgång till samhället på samma villkor som alla andra. Dessutom är tillgängliga webbplatser  ofta bättre för alla målgrupper, då de vanligtvis är både snabbare och enklare att använda.

Tillgänglighet för Hemsida Vänersborgsbostäder

Vänersborgsbostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Hemsida Vänersborgsbostäder uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Längre ner på denna sida finner du detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hemsida Vänersborgsbostäder som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss (nytt formulär) så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

PROBLEM VID ANVÄNDNING UTAN SYNFÖRMÅGA

 • I sociala medier förekommer av oss tidigare producerade filmer utan tal.
 • I sociala medier förekommer av oss tidigare producerade filmer utan syntolkning.
 • Vi kommer inte åt att redigera vissa tabellinställningar som ligger iFrames.
 • Vi kommer inte åt att redigera vissa kod som ligger iFrames.
 • Vid byte av sida blir användaren tvungen att tabba sig fram genom samma rubriker i sidhuvudet varje gång.
 • Vi kommer inte åt att se sidans språk och kan därmed inte ange det.
 • Ingen funktion finns för felhantering. Får inget meddelande om vad som är fel ifyllt i formulär.
 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod, vilket innebär att koden inte validerar och sidan är inte robust. Den utan synförmåga kan exempelvis få problem med Mina sidor och tabeller.
 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod som frångår ordinarie standard. Den utan synförmåga kan exempelvis få problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram, punktdisplay med mera
 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED NEDSATT SYNFÖRMÅGA

 • Grå streck runt rutor kan leda till att de är svåra att se.
 • Ingen funktion finns för felhantering. Får inget meddelande om vad som är fel ifyllt i formulär.
 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod som frångår ordinarie standard. Den med nedsatt syn kan exempelvis få problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram, punktdisplay med mera
 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED NEDSATT FÄRGSEENDE

 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

PROBLEM VID ANVÄNDNING UTAN HÖRSEL

 • I sociala medier förekommer av oss tidigare producerade filmer utan textning.
 • I sociala medier förekommer av oss tidigare producerade filmer utan text.
 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED NEDSATT HÖRSEL

 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED NEDSATT FINMOTORIK ELLER STYRKA

 • Vid byte av sida blir användaren tvungen att tabba sig fram genom samma rubriker i sidhuvudet varje gång.
 • Vid byte av sida blir användaren tvungen att tabba sig fram genom samma rubriker i sidhuvudet varje gång.
 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED NEDSATT RÖRLIGHET

 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED KÄNSLIGHET FÖR FLIMMER

 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED KOGNITIV NEDSÄTTNING

 • Ingen funktion finns för felhantering. Får inget meddelande om vad som är fel ifyllt i formulär.
 • Vi kommer inte åt att ändra i viss kod såsom role och aria-live. Detta kan ge problem med skärmläsarprogram, förstoringsprogram med mera

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 mars 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Vänersborgsbostäder åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

IFRAMES Problem: på hemsidan finns ett antal kodade iframes. Detta gäller de sidor som är kopplade till exempelvis Lägenhetsväljaren. Orsak: Tjänsten tillhandahålls av extern part. 

FILM I SOCIALA MEDIER Vissa filmer som sedan tidigare är publicerade på sociala medier är inte textade eller översatta.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Hemsida Vänersborgsbostäder.

Senaste bedömningen gjordes oktober 2022 och är formellt godkänd av tjänstemän på AB Vänersborgsbostäder.

Granskningsmetod

Anmäl problem med tillgänglighet

Skrolla till toppen av sidan