Om oss

En del av den svenska allmännyttan

Som ett av Sveriges kommunala bostadsbolag är Vänersborgsbostäder en del av den svenska allmännyttan. Vår uppgift är att erbjuda goda hyresbostäder för alla med möjlighet till boinflytande – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Som en viktig del i vårt uppdrag ingår också ta ett aktivt samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling.  

Vi är allmännyttan!

Omkring en tredjedel av befolkningen i Sverige bor i en hyresbostad. Ungefär hälften av hyresbostäderna ägs av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och hälften av en privat fastighetsägare.

I filmen nedan får du veta mer om Allmännyttan och hur den fungerar i Sverige.

Vi tar ett aktivt samhällsansvar

Vårt huvuduppdrag som allmännyttigt kommunalt bolag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och med det följer att socialt ansvar där vi bidrar till goda levnadsvillkor för alla som bor och verkar i Vänersborg.

vi bidrar med: 

Det är viktigt att dagens ungdomar får chansen att bekanta sig med arbetsmarknaden. Därför försöker vi på Vänersborgsbostäder bidra med både praktikplatser och sommarjobb.

Varje år brukar cirka 30 elever, från 15 år och uppåt, få chansen att göra korttidspraktik hos oss och testa på arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel och olika hantverksyrken.

Sommartid brukar vi även erbjuda ett 30-tal ungdomar sommarjobb där de får jobba med bland annat fastighetsskötsel, gräsklippning och målning. Vi brukar även erbjuda ett par sommarjobbsplatser i vårt Kundcenter. De insatser ungdomarna gör är mycket värdefulla för oss.

Under flera år har vi samarbetat med socialförvaltningen för att motverka hemlöshet. Vi är med och medverkar till att människor som inte uppfyller kraven för att få ett eget lägenhetskontrakt ändå kan få ett boende under kontrollerade former.

I avtalet med socialförvaltningen ingår att Vänersborgsbostäder bistår med två lägenheter per månad. 

Det är socialförvaltningen som står på kontraktet, men de har tillåtelse att hyra ut lägenheterna i andra hand. Målsättningen är så klart att hyresgästen till slut ska ha möjlighet att få ett eget förstahandskontrakt. De grupper som prioriteras i det här samarbetet är personer med missbruksproblematik, psykiatrisk problematik, personer som varit utsatta för våld i nära relationer och ensamkommande. 

De som får möjlighet att hyra en lägenhet i andra hand även får annan hjälp från Socialförvaltningen. Kan vi förhindra hemlöshet bidrar vi inte bara till godare levnadsvillkor för den enskilde utan för alla.

Vänersborgsbostäder har sedan 1998 ett antal blockhyresavtal med socialförvaltningen i Vänersborg. Genom ett nära samarbete skapar vi trygga, flexibla och attraktiva fastigheter för boende och personal.

Blockförhyrningen innebär att socialförvaltningen hyr ut lägenheterna i andra hand till de boende. För att få hyra en lägenhet krävs i de flesta fall ett biståndsbeslut.

Ungefär 25 procent av våra hyresgäster är över 65 år. Därför tittar vi hela tiden på hur vi kan öka tillgänglighet, trygghet och service. Större åtgärder, som hissinstallationer och breddning av badrum, gör vi i samband med att våra stamrenoveringar. I samarbete med Vänersborgs kommun utför vi också bostadsanpassningar för att våra hyresgäster ska kunna bo kvar längre i sina hem. 

Var sjunde vänersborgare bor hos oss

Med 3517 lägenheter och ca 6000 hyresgäster är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Vänersborg. Vi erbjuder bostäder i varierande storlek och utförande runt om i kommunen. Ungefär 450 av våra bostäder är omsorgslägenheter. De flesta av våra fastigheter finns i Vänersborg, men du kan även hyra lägenhet av oss i Vargön, Brålanda och Frändefors. 

Nöjda hyresgäster är A och O

Vi vet att en bra bostad är en förutsättning för ett bra liv och därför är vi angelägna om att erbjuda god service i alla lägen. Att du som hyresgäst är trivs och nöjd är den dagliga målsättningen för alla vi som jobbar på Vänersborgsbostäder. För att hela tiden bli bättre skickar vi regelbundet ut hyresgästenkäter. De ligger till grund för vår planering av allt från lekplatser till öppettider. Resultatet presenteras i Check.

 

Mer än bara lägenheter 

Förutom lägenheter hyr vi också ut lokaler i olika storlekar. Från större företags- och affärslokaler till källarlokaler. Vi hyr även ut parkeringsplatser och mindre förråd. Dessutom har vi blockhyresavtal med kommunen, vilket innebär att de hyr större fastigheter av oss för olika typer av särskilda boenden. 

Livsutrymme i kvadrat

Vår affärsidé är att erbjuda bostäder och lokaler med den service och kvalitet som våra hyresgäster efterfrågar och är beredda att betala för. Och vår vision är att Vänersborgsbostäder ska ge attraktivt och hållbart boende i hyresrätt – hela livet.

Så här ser vår organisation ut 

Eftersom vi ägs av Vänersborgs kommun är vår styrelse tillsatt av kommunfullmäktige och speglar dess politiska sammansättning. Bolagets ledningsgrupp består av VD, tillsammans med ekonomichef, förvaltningschef och kundcenterchef.

Styrelse:

Håkan Falck (S) Ordförande

Dan Åberg (M) Vice ordförande

Christin Slättmyr (S)

Anders Strand (SD)

Britt-Marie Karlsson (V)

Jacob Kjörk (C)

Ann-Helen Selander (M)

Elisabeth Johansson (KD)

Ola Wesley (SD)

Johan Aghem (M)

Gunnar Johansson, VD
Staffan Hummerhielm, Ekonomichef
Urban Jonsson, Förvaltningschef
Malin Karlsson, Kundcenterchef

Organisationsschema

PRESENTATION hYRESGÄSTENKÄTER

Skrolla till toppen av sidan