Från och med mars stavas Vänersborg HBTQI+

När vårens första nummer av DP landat i din brevlåda är Sveriges första HBTQI+-månad redan i full gång. Under planeringsarbetet inför den här månaden träffade vi Anne Ekstedt, kommunens folkhälsosamordnare, för att prata om hur viktig det är med ett öppet och inkluderande samhälle.

I Vänersborgs kommun har man under flera år arbetat med sex- och samlevnadsfrågor, men inte specifikt med HBTQI+. ”Det är dags att sätta vår kommun på kartan när det gäller just de här frågorna”, förklarar Anne Ekstedt när vi träffas för en kaffe i kommunhusets lunchrestaurang. Anne berättar att det är Kultur- och fritidsförvaltningen som drivit frågan och ansökt om medel från Rådet för hälsa och social hållbarhet för att kunna arbeta aktivt under 2024 med att sprida kunskap och öka medvetenheten om HBTQI+. ”Vad vi har kunnat se så är vi första kommunen i Sverige med att ha en hel månad med aktiviteter.”

Hela kommunen behöver engagera sig

Anne berättar att inför planeringsarbetet har en arbetsgrupp skapats där olika verksamheter inom kommunen ingår, men även näringslivet och civilsamhället i form av olika föreningar. ”Det är viktigt att alla engagerar sig, stöttar och bidrar. Tanken med vårt arbete är att höja kunskapsnivån och medvetenheten för att slå hål på fördomar och bli en ännu mer inkluderande och öppen kommun. Det handlar om att sprida kunskap både inom vår organisation och bland våra invånare.”

Det är en mänsklig rättighet att bli accepterad för den man är och att älska och bli älskad. Vem man älskar eller blir älskad av spelar ingen roll. Det är svårt att förstå att det inte är accepterat överallt.

Fokus på ungdomar och seniorer

”Det är en mänsklig rättighet att bli accepterad för den man är och att älska och bli älskad. Vem man älskar eller blir älskad av spelar ingen roll. Det är svårt att förstå att det inte är accepterat överallt”, säger Anne och berättar att fokus under Vänersborgs HBTQI+-månad kommer att vara både ungdomar och seniorer. ”Våra seniorer har vuxit upp i en annan tid och med andra attityder och vår ambition är bland annat att fler kan hitta en tillhörighet där man känner sig trygg och kan vara sig själv.” Anne berättar också att det finns en mötesplats för unga som träffas en gång i veckan. I Vänersborg har vi ingen förening som samordnar Pride, så som det finns i Trollhättan. Kanske kan den här månaden inspirera till att några eldsjälar startar en sådan?

Olika aktiviteter runt om i kommunen

”Det kommer att pågå olika typer av aktiviteter under hela året, men det kommer att vara mest intensivt med föreläsningar, boktips och aktiviteter för unga och seniorer under HBTQI+-månaden i mars. Vi har även varit i kontakt med Elevhälsan och kommer att erbjuda material som skolorna kan jobba med”, förklarar Anne och berättar att all information finns att hitta på vanersborg.se och på kommunens Facebook-sida. ”Alla som vill är välkomna att delta i aktiviteterna. Vissa kräver anmälan, på andra är det bara att dyka upp.”

Skrolla till toppen av sidan