Jobbkategorier

Olika jobb, samma strävan.

På Vänersborgsbostäder arbetar ekonomer, uthyrare, it-tekniker, snickare, kundmottagare, trygghetsvärdar, projektledare, skadetekniker, maskinförare, fastighetsvärdar, reparatörer, besiktningsmän, kommunikatörer, tvättmaskinister, larmtekniker, elektriker, driftstekniker m.fl. Vi har olika jobb och olika ursprung, men delar samma övergripande mål – att se till att våra hyresgäster har det gott hos oss. För dig som gillar eget ansvar, har en positiv attityd och är duktig på att ge snabb och bra service vågar vi nästan lova att du kommer att trivas på Vänersborgsbostäder. Och vi med dig.  

Vår vision är att vi ska vara ”Vänersborgs mest attraktiva och hållbara boende”.

Vi som jobbar på Vänersborgsbostäder har två viktiga värdeord vi arbetar efter: trygghet och service. 

Trygghet för oss handlar om hur vi förvaltar våra fastigheter och om att skapa en trygg relation mellan oss och våra hyresgäster, men även att vi är delaktiga i att bygga ett tryggt samhälle. Och att skapa en trygg anställning och arbetsplats för vår personal. 

När vi pratar om service så handlar det framför allt om kommunikation och bemötande. Vi vill vara tillgängliga och fackmannamässiga.

 

möt några av våra anställda

vd

jobbkategorier

Besiktningsmän

Brandskyddskoordinator

Drifttekniker

Elektriker

Fastighetsvärdar

Lageransvarig

Lås

Maskinförare

Reparatörer

Snickare

Tvättmaskinist

VVS

Boendekonsulent

Chef Fastighetsservice

Ekonomer

Ekonomi- och IT-chef

Energi- och miljöchef

Förvaltare

Förvaltningschef

Förvaltningssekreterare

HR- och löneansvarig

IT-samordnare

Kommunikatör

Kundcenterchef

Kundmottagare

Ombyggnadskoordinator

Projektledare

Skadetekniker

Uthyrare

VD

Värd trygghetsboende

Skrolla till toppen av sidan