Jobba hos oss

Du är vår främsta framgångsfaktor

Vänersborgsbostäders viktigaste uppgift är att ge våra 6000 hyresgäster den service de har rätt att förvänta sig när de bor hos oss. Därför är vår egen personal det viktigaste vi har. Det är du tillsammans med dina kollegor som levererar den förstklassiga service, positiva attityd och stora kunskap som krävs för att våra hyresgäster ska trivas och må gott hos oss. Är du en person som gillar att ta ansvar och drivs av att ge snabb och bra service? Då ser vi fram emot din ansökan. 

Just nu söker vi...

Just nu har vi inga lediga tjänster att söka.

Hos oss kan du jobba med det mesta

Möt dina framtida jobbkamrater och läs mer om vilka jobb Vänersborgsbostäder kan erbjuda.

Arbetsmiljö och hälsa

För att du ska må bra och kunna jobba effektivt är din arbetsmiljö viktig. På Vänersborgsbostäder arbetar vi på flera sätt för att förebygga, fånga upp och åtgärda eventuella problem. Målen för vår arbetsmiljö finns beskrivna i Vänersborgsbostäders arbetsmiljöpolicy. 

Din hälsa är viktig för oss och vi jobbar förebyggande med friskvård och uppmuntrar både kollektiva och individuella friskvårdsaktiviteter. Som anställd på Vänersborgsbostäder har du möjlighet att nyttja en friskvårdstimme i veckan.

Förmåner och villkor

Vi vill att vår personal ska trivas och förutom de förmåner och ersättningar som är reglerade enligt lag och avtal erbjuder vi följande:

  • Flexibel arbetstid
  • Friskvårdsbidrag och friskvårdtimme
  • Cykelleasing
  • Personalklubben – genom Vänersborgs kommun får vi många fina erbjudanden.

Utvecklingsmöjligheter

Vår ambition är att du som medarbetare ska kunna växa lite varje dag. Vi arbetar för att alla ska få utrymme och förutsättningar att utvecklas både som person och i sin yrkesroll. Vi har regelbundet utvecklingssamtal där individuella mål sätts. Lönesättningen är individuell och differentierad och kopplad till dina mål. Vi jobbar också kontinuerligt med fortbildning, kompetenshöjande åtgärder och utbildningar.

Väx inom Vänersborgsbostäder

Vänersborgsbostäder är en arbetsplats med många olika yrkesroller och arbetsområden. Om du är intresserad av att bredda din kompetens, så ser vi positivt på intern rörlighet. 

 

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Vänersborgsbostäder välkomnar medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta vara på varje medarbetares kompetens behöver vi ha ett inkluderande synsätt.

Alla som arbetar inom Vänersborgsbostäder ska vara delaktiga i arbetet med att skapa en arbetsplats som bejakar olikheter och som passar alla (oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).

Så arbetar vi med mångfald

Det är viktigt för oss att främja mångfalden som finns i organisationen och integrera perspektivet lika rättigheter och möjligheter i vårt dagliga arbete. Som stöd i det arbetet finns har vi fastställt en personalpolicy, jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. 

Tillgänglighet i två perspektiv

Tillgänglighetsarbetet har två perspektiv; ett medarbetarperspektiv och ett kundperspektiv. För medarbetare kan det innebära arbetshjälpmedel eller anpassning av den fysiska eller sociala arbetsmiljön. Tillgängligheten i Vänersborgsbostäder följs upp årligen. 

Gör en spontanansökan

Skrolla till toppen av sidan