Uthyrningspolicy

Lika för alla

Vi är helt öppna när det gäller vad som avgör vem som får hyra en lägenhet hos oss.  Det är i regel kötiden, alltså hur många dagar du har stått i kö hos oss, som avgör om det är du eller någon annan som får den önskade lägenheten. I några fall, som exempelvis nybyggnation, kan uthyrningen ske utifrån andra kriterier. Det finns också ett fåtal tillfällen då du kan ha rätt till förtur. För att allt ska ske på ett rättvist sätt har vi en uthyrningspolicy. 

Uthyrningspolicy för AB Vänersborgsbostäder

AB Vänersborgsbostäders lägenheter hyrs ut via bolagets egen bostadskö. Vår målsättning är att skapa så lika förutsättningar som möjligt för alla att få en lägenhet. Vi eftersträvar goda och trygga boendemiljöer, det är därför viktigt att vi hittar en lägenhet som passar just dig.

För att få söka en lägenhet hos Vänersborgsbostäder krävs att du finns registrerad i vår bostadskö. Det är din kötid i förhållande till övriga sökande på den aktuella lägenheten som avgör vem som får den. I områden med hög efterfrågan kan kötiden vara lång, se därför till att ställa dig i kö i god tid innan det är dags att flytta. Uthyrning av nyproducerade lägenheter kan komma att ske utifrån andra kriterier.

Godkännandekriterier

 • Du måste ha fyllt 18 år
 • Inkomst som är tillräcklig för att klara av hyran. Godkänd inkomst är: Lön från arbete/egen näringsverksamhet, a-kassa, studiemedel, pension, försörjningsstöd styrkt av Vänersborgs kommun, ersättning från Försäkringskassan, som till exempel föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, bostadsbidrag, etableringsersättning etc. Inkomsten ska kunna styrkas. Är din inkomst otillräcklig i relation till hyreskostnaden kan vi om särskilda skäl föreligger godkänna borgensman. Borgensåtagande gäller under minst två år.
 • Före uthyrning sker en kreditkontroll där vi gör en bedömning av din betalningsförmåga.
 • Du ska inte ha någon oreglerad skuld och/eller betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna. Vi kan komma att ställa krav på borgensman. Det är Vänersborgsbostäder som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.
  Du ska inte heller ha någon hyresskuld, hos varken Vänersborgsbostäder eller annan hyresvärd, eller på annat sätt misskött tidigare boende, och du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärdar.

 • Lägenhetens storlek ska stämma med verkligt behov. Antalet personer i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Denna regel finns för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Max antal personer per lägenhet:

– 1 rum och kök, minst 40 kvm 3 personer

– 2 rum och kök, minst 50 kvm 4 personer

– 3 rum och kök, minst 70 kvm 5 personer

– 4 rum och kök, minst 90 kvm 6 personer

– 5 rum och kök, minst 110 kvm 8 personer

 • Gällande hemförsäkring ska finnas under hela hyrestiden. Du ansvarar själv för att teckna hemförsäkring.
 • Du ska stadigvarande bo i och vara skriven i lägenheten, vilket kommer följas upp av Vänersborgsbostäder. Andrahandsuthyrning utan Vänersborgsbostäders godkännande är förbjudet.

Inkomst och referenser kontrollerar AB Vänersborgsbostäder först när du är aktuell för ett objekt, inte när du ställer dig i kön. Din ansökan måste vara fullständig för att vi ska kunna behandla den. Du ansvarar själv för att den är det.

Alla som uppfyller våra kriterier ska ha lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad hos AB Vänersborgsbostäder. Ansökan är personlig.

Ny-/ombyggnation

Uthyrning av nyproducerade eller ombyggda lägenheter kan komma att ske utifrån andra kriterier. Generellt gäller krav på inkomst från tjänst, pension eller motsvarande. Detta gäller för närvarande på Roddaregatan våning 4-5, Nejlikan 6 (Norra Järnvägsgatan 4-8 A-B), Narcissen 17 (Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-F), Pionen 10 (Edsgatan 1 B-C), Pionen 11 (Norra Järnvägsgatan 2 C-D, Gasverksgatan 5), Penseén 17-18 (Kyrkogatan 10 C, Gasverksgatan 4-6) samt Cypressen 17 (Drottninggatan 42 A-B, Östergatan 24-26) under en period om 10 år från färdigställandet. Detsamma gäller även ett fåtal ombyggda lägenheter i fastigheterna Vipan 2 och Viggen 2 (Kastanjevägen 2-55). Nyproducerade lägenheter på Holmängs Hage och Elisabeths Port berörs inte av detta, utan hanteras enligt ordinarie godkännandekriterier och förmedlas enligt ordinarie kösystem.

Så här går det till

Du registrerar dig i bostadskön och anmäler intresse för lediga lägenheter via tjänsten Mina sidor. Om du inte har tillgång till internet kan du få hjälp av personal i Uthyrningen via besök eller på telefon 0521-260 260. Lediga lägenheter presenteras som huvudregel under sju dagar på hemsidan. Du måste själv vara aktiv och göra en intresseanmälan på de lägenheter du finner intressanta.

När anmälningstiden har gått ut för en lägenhet tas den bort från hemsidan. Via Mina Sidor kommer de som anmält intresse sorteras efter kötid där de med längst kötid erbjuds visning. Efter visningen lämnar du besked via Mina Sidor. Den som tackar Ja, har längst kötid samt uppfyller godkännandekriterierna blir kontaktad av Uthyrningen för kontraktsskrivning.

Förtur till lägenhet

Om starka skäl finns (se nedan) kan vi i vissa fall erbjuda förtur till lägenhet. Förtur i bostadskön innebär inte att du kan gå före i kön till valfri lägenhet utan till lämplig lägenhet, det går inte att gå före i kön till de mest attraktiva lägenheterna. Tackar du nej till erbjuden lägenhet upphör automatiskt din förtur. Beslut om förtur fattas av uthyrare tillsammans med hyreschef.

 • Medicinsk förtur
  Hyresgäster vars boendetid överstiger 1 år, som av medicinska skäl inte kan ta sig i och ur sin befintliga bostad. Detta ska då styrkas med aktuellt läkarintyg (ej äldre än två månader).
 • Näringslivsförtur
  Inflyttande till Vänersborgs Kommun som på grund av arbete behöver bostad. Om du saknar möjlighet till pendling (minst 10 mil resa till arbetet enkel väg) kan du mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren få förtur. Intyget ska styrka att du fått en tillsvidareanställning inom Vänersborgs kommungräns.
 • Hushåll med särskilda stödbehov
  Bedömningen av bostadsbehovet görs tillsammans med socialförvaltningen i Vänersborgs kommun.
 • Förvaltningsförtur
  Hyresgäster som inte kan bo kvar i aktuell lägenhet på grund av att Vänersborgsbostäder behöver utföra omfattande renoveringsarbete exempelvis i samband med stambyte.

Regler

Du måste själv vara aktiv för att behålla din kötid. Notera därför att du måste logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad.

Kötiden är personlig och kan inte överlåtas på någon annan, till exempel från förälder till barn. Från den dagen du fyller 16 år kan du registrera dig som sökande i bostadskön, men du kan inte anmäla intresse på något ledigt objekt förrän du fyllt 18 år.
Från det år du fyller 55 år, har du möjlighet att ställa dig i bostadskö för 60+ lägenheter, men du kan inte anmäla intresse för något ledigt objekt förrän det år du fyller 60 år.
Från det år du fyller 65 år, har du möjlighet att ställa dig i bostadskö för trygghetsboende – 70 år eller äldre, men du kan inte anmäla intresse för något ledigt objekt förrän det år du fyller 70 år.

Du kan ha max fem intresseanmälningar samtidigt, det är därför viktigt att noga tänka igenom vilka lägenheter du är intresserad av. Bostadssökande kan tacka nej till tre erbjudanden inom en månad. Tackar du nej en fjärde gång inom samma period, stängs du av från vidare intresseanmälningar den följande månaden. Kötiden berörs inte av detta.

Observera att du ALLTID måste svara inom angiven svarstid! Har du fått ett erbjudande, och inte svarar på erbjudandet eller uteblir från visning kommer du att spärras från att söka lägenhet i 3 månader. Vi har denna regel för att skynda på uthyrningsprocessen och därmed minska risken för kunderna att få dubbla hyror.

Om du hoppar av lägenheten efter överenskommelse om avtalsskrivning nollställs kötiden.

Om du skriver kontrakt på en lägenhet nollställs din kötid. Vill du anmäla dig på nytt i bostadskön måste du återaktivera dig på Mina sidor eller kontakta Uthyrningen. Vid godkännande av lägenhet så nollställs poängen. Om man är två på kontraktet, så nollställs bådas poäng.

Bostad Direkt

Lägenheter markerade med ”Bostad direkt” har ingen kö och kan hyras omedelbart. De försvinner från hemsidan när kontrakt har skrivits. Hänsyn till kötid tas inte utan den som först bokar sig och blir godkänd får lägenheten. Gäller ej lägenheterna på Elisabeths Port som förmedlas enligt ordinarie kösystem.

Omflyttning

Generellt gäller det att du måste bo minst ett år i bostaden innan ny bostad erbjuds. Vid intern flytt görs en förbesiktning av nuvarande lägenhet och vi kontrollerar att du skött dina hyresinbetalningar. Eventuella skador skall vara reglerade innan kontrakt skrivs på ny lägenhet. Inga störningar får ha förekommit.

Uppsägningstid

För bostäder gäller tre månaders uppsägningstid med följande undantag:

 • Vid flytt inom AB Vänersborgsbostäder är uppsägningstiden minst två månader. Det innebär att om du hyr en lägenhet med snabb inflyttning riskerar du dubbla hyror.
 • Dödsbo till avliden kund har rätt att säga upp bostaden med en månads uppsägning.

Fordonsplatser

Som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder kan du hyra fordonsplats i det kvarter där du även hyr din bostad. Fordonsplatserna hyrs ut via kö, kontakta Uthyrningen för att anmäla dig till sökande av fordonsplats.
Lediga fordonsplatser publiceras på Hemsidan och du anmäler intresse via Mina sidor på www.vanersborgsbostader.se.

Fordonsplatserna erbjuds enligt nedan:

 1. Hyresgäster i kvarteret som inte har någon fordonsplats alternativt vill byta parkeringsplats mot garage
 2. Hyresgäster i kvarteret som önskar ytterligare fordonsplats
 3. Hyresgäster i ett angränsande kvarter som behöver fordonsplats

AB Vänersborgsbostäder reserverar sig för att hanteringen av bostadskön med tiden kan ändras.

Skrolla till toppen av sidan