Känner du dig trygg i ditt område?

Känner du dig trygg kring din bostad och i din stad? Nu har du chansen att berätta om din upplevelse av trygghet i kommunens enkät. Passa på!

Nu gör Vänersborgs kommun en undersökning om hur kommuninvånare upplever tryggheten i kommunen. 2020 gjordes den senaste trygghetsundersökningen och nu är det dags att följa upp och se om tryggheten har ökat eller minskat. Det gör de genom en digital enkät där de bland annat ställer frågor om hur trygg du känner dig i området där du bor. Det är också frågor om vad du tycker att polisen, kommunen och du som invånare kan bidra med för att öka tryggheten. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och du besvarar enkäten anonymt.

Undersökningen pågår mellan den 12 oktober – 2 november 2023. Här hittar du enkäten.

Tack för att du deltar!

Skrolla till toppen av sidan