Vi vill veta vad du tycker!

Snart kommer du att få en hyresgästenkät skickad till dig via e-post. Vi hoppas att du vill ta en stund och dela dina tankar med oss. Hur trivs du där du bor? Vad gör Vänersborgsbostäder bra och vad kan vi bli bättre på? Dina svar är värdefulla för oss och lägger grunden för planeringen av arbetet i just ditt område.

Dina svar är anonyma

Hyresgästenkäten skickas ut med hjälp av företaget AktivBo, som garanterar att samtliga svar är anonyma gentemot din hyresvärd. Enkäterna är numrerade för att påminnelser endast ska skickas till dem som ännu inte svarat och för att kunna sortera svaren på respektive fastighet.

Vi skänker pengar till BRIS för varje svar

För varje svar vi får in, så skänker vi 10 kronor till BRIS (organisationen Barnens rätt
i samhället).

Skrolla till toppen av sidan