Vi testar nya vägar

I vår strävan efter att vara energieffektiva testar vi gärna nya vägar. När vi har möjlighet så provar vi gärna nya metoder. Ett exempel är arbetet med en ny typ av isolering, som ska användas på vindsutrymmen och andra ställen där traditionell isolering inte är möjlig. Den är extremt tunn jämfört med traditionellt material, vilket gör att vi kommer åt att isolera på ställen som vanligtvis är omöjliga. Efter en digital temperaturmätning på första provvinden registrerade vi en höjning av innetemperaturen i lägenheten under med 1,5 grader.

Vi har även för första gången installerat en VVC-booster. VVC är en förkortning för varmvattencirkulation och under transporten i ledningarna tappar vattnet naturligt värme, och kallas VVC-förlust. En VVC-booster är en maskin som bidrar till att minska VVC- förlusterna.

Under hösten 2021 startade vi en dialog med Wargön Innovation och Röda Korset gällande test för bostadsnära återvinning av textilier. Vi hoppas kunna genomföra denna test i en av våra fastigheter under 2022.

Skrolla till toppen av sidan