Från och med mars stavas Vänersborg HBTQI+

Nu är Sveriges första HBTQI+-månad i full gång. Under planeringsarbetet inför den här månaden träffade vi Anne Ekstedt, kommunens folkhälsosamordnare, för att prata om hur viktig det är med ett öppet och inkluderande samhälle.

I Vänersborgs kommun har man under flera år arbetat med sex- och samlevnadsfrågor, men inte specifikt med HBTQI+. ”Det är dags att sätta vår kommun på kartan när det gäller just de här frågorna”, förklarar Anne Ekstedt när vi träffas för en kaffe i kommunhusets lunchrestaurang. Anne berättar att det är Kultur- och fritidsförvaltningen som drivit frågan och ansökt om medel från Rådet för hälsa och social hållbarhet för att kunna arbeta aktivt under 2024 med att sprida kunskap och öka medvetenheten om HBTQI+. ”Vad vi har kunnat se så är vi första kommunen i Sverige med att ha en hel månad med aktiviteter.”

Läs hela artikeln här.

Skrolla till toppen av sidan