Rädd eller beredd?

Klimatförändringar, pandemi, krig och skenande priser har gjort de flesta av oss mer medvetna om hur sårbar vår annars så trygga vardag faktiskt är. För att hjälpa svenska folket att vara redo i händelse av en kris har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) initierat en årlig utbildning- och övningsvecka som vem som helst kan ta del av hemifrån – bara du har en mobil eller dator. Läs mer om beredskapsveckan och om vad du själv kan bidra med.

Skrolla till toppen av sidan