En frivillig insatsför fred & frihet

På sextonde våningen i Elisabeths Port möter vi upp vår hyresgäst Birgitta Bengtsson och tre andra styrelsemedlemmar i Lottakåren i Vänersborg för att prata om Svenska Lottakårens insatser i både vardag, kris och krig.

På bordet i köket innanför takterrassen, som alla hyresgäster i Elisabeths Port kan använda, ligger papper och pärmar när styrelsen för Lottakåren i Vänersborg har möte. ”Vi har styrelsemöten sex till nio gånger per år för att planera och gå igenom kommande engagemang och aktiviteter”, förklarar Anette Hagvall som varit medlem sedan 1980-talet. ”Vi samarbetar mycket med Lottakårerna häromkring. Nu närmast står en Sköt dig själv-utbildning i Brålanda på schemat”, fortsätter Anette. På uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genomför Svenska Lottakåren en kostnadsfri utbildning där du får tips på hur du ska kunna ta hand om dig själv och din familjs grundläggande behov vid en samhällskris.

För ett säkrare och tryggare samhälle

”Vi är 32 medlemmar här i Vänersborg, men vi blir gärna fler”, berättar kårchef Birgitta Bengtsson. Hon bor på Elisabeths Port och är den som ordnat med lokalen inför dagens styrelsemöte. ”Förr hade vi en egen lokal, men det har vi inte längre utan vi brukar turas om och träffas hemma hos varandra”, fortsätter Birgitta. Hon berättar att Svenska Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar. ”Som lotta bidrar du till samhällets motståndskraft på olika sätt. Det handlar mycket om att rekrytera, informera och utbilda. Och inte minst att stå upp för våra grundläggande demokratiska värderingar.”

En viktig del av totalförsvaret

Förutom att utbilda allmänheten i hemberedskap erbjuder Lottakåren utbildningar i krishantering, säkerhetspolitik och ledarskap. Du kan exempelvis hitta lottor som är stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar. ”Vi gör en insats för de som behöver vår kompetens”, förklarar Birgitta. ”Oavsett om det är en pandemi, skogsbrand, mottagning av flyktingar eller att sprida information. Vi är ett starkt nätverk av kvinnor i hela landet. Vi stärker oss själva, samhället och andra.” Birgitta avslutar med att berätta att Svenska Lottakåren firar 100-årsjubileum och att kåren hittills i år, har fått 300 nya medlemmar runt om i landet. Vill du själv bli medlem är du varmt välkommen att mejla
vanersborg@svenskalottakaren.se

Skrolla till toppen av sidan